Скалпирането е най-бързият вид търговия, в който сделките са извършени в рамките на секунди (в случая на залагания върху резултати от конни надбягвания) и да се стремим към няколко пункта печалба, като не се изключва възможност да се възползваме от по-голяма промяна. При този стил на търгуване се изисква стриктно управление на парите, защото при скалпиране една по-голяма загуба би елиминирала много на брой малки печалби. При търгуване с по-дългосрочен хоризонт често се случва постигането на положителен резултат дори при по-малък брой успешни сделки спрямо губещи поради факта, че печалбите са много по-големи от загубите. За реализиране на успешно скалпиране това съотношение трябва да бъде значително в полза на печелившите сделки. Основно се използва съотношение печалба към загуба 1:1 т.е. печалбата, която цели търговецът е равна на загубата, която е готов да поеме. Това означава, че успеваемостта трябва да е над 50% в дългосрочен план, за да бъде стратегията печеливша. Предимство на скалпирането е, че постоянно има малки движения в цената, докато големи такива са периодични. Този вид търгуване се характеризира с много сделки всеки ден, обикновено десетки, и се използват най-вече графики с изявени нива на подкрепа и съпротива, за да се определи посоката на пазара. Скалпирането може да се използва, като се извършват краткосрочни сделки обикновено в посока на основната с цел максимизиране на печалбата. Вид скалпиране е подражаването на маркетмейкърите, където едновременно се поставят оферти купува и продава. За това трябва да е на лице сравнително неподвижен пазар. При стандартното скалпиране се цели малка промяна в цената. За целта е необходим високо ликвиден пазар какъвто е този на конните състезания.

Изключително важно за скалпирането е незабавното изпълнение на поръчките и достъпа до котировки в дълбочина на пазара. С помоща на софтуера Geeks toy според мене можете най-бързo да поставяте, променяте и отменяте залози. Голяма помощ предоставят и дълбочината на пазара, изобразени в стълбовидна платформа. Въз основа на залозите е вероятно да се подчертае потвърждение на тренда, преди да го покаже в общата графика на Betfair.

В заключение може да се каже, че скалпирането би било успешно за търговци, които постигат висока успеваемост при контролиран риск. Честите малки движения на пазара правят популярно този вид търгуване, като малките печалби се натрупват в големи.